اخبار بیت کوینایستگاه خبر

بزرگترین دزدی در تاریخ

در ۲ دسامبر ۲۰۱۳ از حساب های کاربران مربوط به سایت Sheep Marketplace که در زمینه مواد مخدر فعالیت می کرد  ۹۶ هزار بیت کوین از طریق تهاجم هکری به سرقت رفت.

https://coiniran.com/?p=29694
دکمه بازگشت به بالا