بابک | 2016.08.19

برنامه و نحوه توزيع پاداش DECENT براى شركت در ICO

تيم DECENT در راستاى تشويق افراد براى شركت در کمپین تبليغاتى DECENT اقدام به پرداخت سهام پاداش DECENT می نماید. براى نيل به اين هدف، DECENT در مجموع ١،٠٠٠،٠٠٠ DCT (٢٠٠btc) معادل ۴۲۰ میلیون تومان را به عنوان پاداش در نظر گرفته است. اين مبلغ بعداز پايان ico به تناسب سهام دريافتى افراد شركت كننده بين آنها تقسيم خواهد شد. ٧٠٠،٠٠٠ DCT براى کمپین pre-ICO و ٣٠٠،٠٠٠ DCT براى شركت در ارسال پستهاى ICO در نظر گرفته شده است.

کمپین  pre-ICO از تاريخ ٢ آگوست شروع و تا پايان DECENT Software Sale ادامه خواهد داشت.

سهام رزرو DECENT براى pre-ICO از قرار زير ميباشد؛

 • تمامى پاداشها بعد از اجرا و لانچ شدن پروژه پرداخت خواهد شد كه در ربع اول سال ٢٠١٧ خواهد بود. با شركت در برنامهپرداخت پاداش DECENT” شما به نسبت سهامى كه در طول کمپین بدست آورده ايد DCT دريافت خواهيد كرد.
 • هر هفته يك سهم براى شركت در هر كدام از شبكه هاى اجتماعى دريافت خواهيد كرد. بطور مثال اگر DECENT را در تويتر رسمى اين پروژه دنبال كنيد، هر هفته يك سهم دريافت خواهيد كرد، اگر مدت زمان بيشترى در اين کمپین شركت نماييد ميتوانيد سهام بيشترى را بصورت هفتگى دريافت كنيد. اين شرايط براى فيسبوك و خبرنامه پاداش DECENT نيز حاكم است.
 • بعداز پايان کمپین، تيم DECENT اقدام به محاسبه و شمارش سهام افراد شركت كننده مينمايد و سپس از طريق شبكه هاى اجتماعى مشاركت كننده ها با آنها تماس گرفته خواهد شد.

پاداش خبرنامه: ١٥٠،٠٠٠ DCT

 • با اشتراك در خبرنامه DECENT علاوه بر دريافت آخرين اخبار مربوطه، اطلاعات تكميلى نيز براى شما ارسال خواهد شد و يك سهم از پاداش خبرنامه دريافت خواهيد كرد.

پاداش فيسبوك: ١٠٠،٠٠٠

 • با لايك كردن صفحه فيسبوك DECENT علاوه بر دريافت يك سهم، ميتوانيد همراه با كمپين از تمامى برنامه ها و رخدادها، جلسات و گزارشهاى مربوط به پروژه مطلع شويد.

پاداش تويتر: ١٥٠،٠٠٠ DCT 

 • تويتر رسمى DECENT را دنبال كنيد و به جامعه DECENT بپيونديد و علاوه بر دريافت يك سهم، ميتوانيد از ارتباط مستقيم با بخش پشتیبانی بهره برده و از آخرين پيشرفتهاى شبكه مطلع شويد. براى دريافت سهم حداقل بايد ٥٠ فالور داشته باشيد.

كمپين در Bitcointalk

 • با وارد كردن DECENT signature در پروفايل خود به ديگران نشان دهيد كه با پيشگامان موج غيرمتمركز شدن رسانه همراه هستيد و از سهام DECENT نيز برخوردار شويد.
 • ١ سهم براى اعضاى Junior
 • ١.٥ سهم براى اعضاى Senior
 • ٢ سهم براى اعضاى Legendary
 • با نگهدارى امضا در پروفايل خود هر هفته يك سهم مضاعف دريافت كنيد. علاوه بر اين با ارسال هر ٣٠ عدد پست كه همراه با امضاى DECENT باشد، ميتوانيد يك سهم ديگر دريافت كنيد.
 • از اينجا ثبت نام كنيد
 • Signature codes: http://bitcointalk.org/index.php?topic=1162392.0

اخبار كمپين DECENT را اینجا دنبال كنيد و از مزاياى پرداخت پاداش آن برخوردار شويد