بابک | 2016.07.05

اپليكيشن Abra وارد بازار آمريكا ميشود

اپليكيشن Abra وارد بازار آمريكا ميشود

اپليكيشن Abra پس از چند ماه تست در فيليپين توانست نظر مساعد كارشناسان را براى پيوستن به بازار آمريكا جلب كند.

اين اپليكيشن پرداخت از طريق بلاك چين درصدد آن است كه تا آخر سال ٢٠١٧ بتواند به بيش از ٢٠ بازار مالى بزرگ دسترسى پيدا كند.

آقاى Barhydt مدير عامل اين شركت با اشاره به مركزيت بازار آمريكا گفت:

“هدف اصلى ما گذر از مرزها و گسترش شبكه از اسمارت فونى به اسمارت فون ديگر است و آمريكا به دليل گستردگى روابط مالى نقطه آغاز راه ما خواهد بود”

اپليكيشن Abra

اپليكيشن Abra

گزارشات اوليه حاكى از آن است كه برخى از كاربران  اپليكيشن Abra در هنگام ثبت نام با مشكلاتى مواجه شده اند از جمله ثبت نام از طريق حساب فيسبوك.

آقاى Barhydt افزود؛ تيم اپليكيشن ابرا در تلاش است كه بهترين خدمات را به كاربران خود ارائه دهد و ايراداتى كه در نسخه اوليه بوده است بر طرف شده اند. نسخه اوليه براى تست در فيليپين بوده است.

به اعتقاد بسيارى از كارشناسان اپليكيشن Abra يكى از چندين استارت آپ هايى است كه بايد زير نظر گرفته شود چرا كه آينده خوبى خواهد داشت.