ساناز موسوی | 1398.03.08

افزایش ریسک حرکات ناگهانی قیمت بیت کوین (BTC) در پی افزایش نوسانات

طبق داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، میانگین نوسانات روزانه بیت کوین در حال افزایش است. افزایش نوسانات ریسک افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت را افزایش می دهد.

Source