ایستگاه خبر

آیوتا (IOTA) به سمت غیرمتمرکز شدن پیش می رود

آیوتا (IOTA) گره متمرکز هماهنگ کننده Coordinator که موجب متمرکز شدن آن میشد را با پروتکل Coordicide جابجا خواهد کرد. همانند قبل Coordicide مدیریت امنیت تراکنش ها، اطمینان از فرایند معاملات و جلوگیری از پرداخت دوگانه (double spending) را به عهده دارد.

بنیاد آیوتا جزییات فنی این حرکت را که گام مهمی در راستای عدم تمرکز کامل آیوتا محسوب می شود، در قالب مقاله ای در اختیار عموم قرار داده است.

Source & Image

https://coiniran.com/?p=29836
دکمه بازگشت به بالا